ORKESTRA E- DEVLET ÇÖZÜMLERİ

20 Yıllık Tecrübe


ORKESTRA E-FATURA ÇÖZÜMLERİ BİZE NELER SUNUYOR

Orkestra, e-fatura uygulamasına geçen firmalara tüm yararlanma yöntemleri için kaliteli çözümler sunmaktadır. Kullanıcıların eFatura uygulamasını kolaylıkla kullanabilmesi için tek bir sihirbaz yardımı ile bir çok e-fatura alma/gönderme işlemi tek bir ekran içerisinden kolayca yapılabilmektedir. Var olan muhasebe programınızı kullanmaya devam ederek hızlı , kolay ve güvenili bir şekilde e-fatura işlemlerinizi yapabilirsiniz.

E-FATURA NEDİR

Standartları Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir. 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura , 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

KİMLER EFATURA KULLANICISI OLABİLİR? E-FATURA NIN AMACI NEDİR?

Tüm vergi mükellefleri isteğe bağlı olarak eFatura uygulamasına geçiş yapabilirler. E-fatura uygulamasına geçiş için Mali Mühür Sertifikası (MÜS) alınması zorunludur. Mali Mühür Sertifikası (MÜS) tüzel / gerçek kişinin Vergi Kimlik Numarası ve unvanı bilgilerini içerir. Bu sertifika kullanılarak e-fatura ve ilgili mevzuatla izin verilen diğer belgeler mühürlenir.eFatura ın amacı aşağıda listelenmiştir.

E-FATURA UYGULAMASINI KİMLER ZORUNLU OLARAK KULLANMAK ZORUNDADIR ?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;
04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükellesflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile, 6.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,
01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

E-İrsaliye Nedir?

"Sevk irsaliyesi" belgesinin, elektronik belge olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uygulaması aracılığıyla alıcının posta kutusuna gönderilip, alıcının malları kabul veya ret durumunu bildiren yanıtının yine aynı uygulama üzerinden satıcıya iletilmesi süreçlerini kapsayan bir belgedir.

E-irsaliye ile kâğıt irsaliyenin bir farkı yoktur. Sistem 01.01.2018 tarihi itibariyle kullanıma açılmıştır. E-Fatura kullanıcılarının tümünün e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğuyla ilgili GİB tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

E-İrsaliye Kullanmamın Avantajları Nelerdir?

Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-İrsaliyeleri, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde saklamakla yükümlüdür. Orkestra ile çalışarak, 10 yıl saklama hizmetinin rahatlığını yaşayabilirsiniz. İrsaliye Oluşturma / İrsaliye Gönderme / İrsaliye Arşivleme gibi roller tanımlayabilirsiniz. Böylece kullanıcılar sadece tanımlı oldukları role göre işlem yapabilirler.

Yeni e-İrsaliye geldiğinde, yanıt verilmeyen, alıcısına ulaşmayan e-İrsaliyeler olduğunda e-posta bilgilendirmesi ayarlayarak takibinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Toplu irsaliye indirme, yazdırma, arşivleme yapabilir, zaman kazanabilirsiniz.
Farklı raporlama seçenekleriyle, e-İrsaliye detay bilgilerini tek tuşla istediğiniz şekilde görebilir ya da excel raporuna dönüştürebilirsiniz.

İhracat E-Fatura ( E-İhracat )

Orkestra İhracat E-Fatura çözümü ile muhasebe programından kesmiş olduğunuz faturaları e-ihracat faturası olarak gönderebilirsiniz.

Muhasebe programınızda ihracat modülü olmaması durumunda Orkestra içerisinden bilgi girişi yapabilirsiniz. Ayrıca gönderim profilleri ile otomatik bilgi girişi yapabilirsiniz.

Orkestra uyarlama seçenekleri ile istek ve ihtiyaçlarınıza göre fatura oluşturabilirsiniz.

Orkestra E-Fatura / E-Arşiv

Orkestra E-Fatura/E-Arşiv çözümü ile muhasebe programınızdan kesilen faturaları doğrudan veya entegratör üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına bildirebilirsiniz.

Fatura kestiğiniz carinin e-fatura mükellefi olması durumunda e-fatura; olmaması durumunda ise e-arşiv fatura seçimi otomatik olarak yapılmaktadır.

Orkestra e-fatura çözümünün size sağladığı uyarlama imkanları ile ihtiyacınıza göre e-arşiv oluşturabilirsiniz.

Neden Orkestra E-Fatura / E-Arşiv Fatura ?

Muhasebe programınızın versiyonundan bağımsız çalışması sayesinde ekonomiktir.
Fatura başı maliyeti düşük olduğu için ekonomiktir.
Özelleştirilebilir ve kolay kullanımlı numaralandırma şablonları sayesinde hızlı ve kolay kullanım sunar.
Uyarlama tanımları ile istek ve ihtiyaçlara göre e-fatura oluşturulabilir.
Gönderim tercihleri
Alım tercihleri
Betik Desteği ve UBL değiştirme
XSLT tercihleri
E-Fatura sistemine geçen carilerin otomatik olarak güncellenmesi.
Otomatik arşiv sistemi.
Rapor ve filtreleme.
Güvenlik ve yetkilendirme.
Gönderim profilleri ile toplu özellik ataması.

Orkestra E-Defter

Orkestra e-defter çözümü ile muhasebe programınızda oluşturduğunuz muhasebe fişlerinden e-defter ve beratlarını oluşturabilirsiniz. Orkestra e-defter programı muhasebe programınızın versiyonun bağımsız olarak çalışmaktadır.

Orkestra e-defter programının otomatik berat yükleme özelliği sayesinde beratlarınızı JAVA problemlerini yaşamadan hızlı ve kolay bir şekilde gönderebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığınca onaylanan e-defter beratlarınızı otomatik olarak indirilmekte, doğrulanmakta ve sisteme kayıt edilmektedir.

E-Defter çözümü içerisinden tek tuşla yedekleme işlemi yapılabilmektedir.

Neden Orkestra E-Defter ?

Muhasebe programınızın versiyonundan bağımsız çalışması sayesinde ekonomiktir.
Fiş açıklaması veya fiş satır açıklamasından otomatik bilgilerin alınması sağlanır.
Uyarı ve hataların toplu olarak verilmesi ve açıklayıcı olması sayesinde düzeltmeler kolay yapılır.
Büyük boyutlu defterleri düşük bilgisayar konfigürasyonlarında hızlı bir şekilde alabilirsiniz.
Otomatik ve ücretsiz yedekleme seçenekleri.
Hata yapmayı engelleyen kolay ve anlaşılır arayüz.


ORKESTRA E- DEVLET ÇÖZÜMLERİ